O nas

Nasze pochodzenie
Nasza misja
Nasz sposób myślenia
Koncepcja inkubatora biznesu
Koncepcja 'instant company'

Nasz sposób myślenia

Firmy są najsłabsze i najbardziej narażone na ryzyko porażki w pierwszych dwóch latach istnienia. W tym początkowym okresie zarówno środki finansowe, jak też czas i energia kadry zarządzającej powinny być przeznaczane przede wszystkim na rozwój działalności operacyjnej. Właśnie te początkowe inwestycje i działania przekładają się na przyszły sukces firmy. Naszym zadaniem jest wspieranie młodych firm w tym najważniejszym dla nich okresie, poprzez udostępnienie im infrastruktury i powierzchni biurowej, oraz zapewnienie wsparcia administracyjnego, a także w zakresie finansów, księgowości i zarządzania, nieodzownych przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. New Business Solutions dostarcza elastyczne rozwiązania biznesowe zarówno dla rozpoczynających działalność jak również dla już funkcjonujących firm i przedsiębiorców indywidualnych.